Политика

Нашата отговорност е реализирайки проектите на нашите клиенти да създаваме условия за труд, съгласно глобално приетите стандарти и да обезпечим технологични процеси, запазващи околната среда.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ръководството на КОММСЕТ ООД, гр. София за политиката по качество и околна среда

Коммсет ООД се стреми да предлага на своите клиенти качествени продукти и услуги при производството на шприцвани пластмасови изделия

Политиката е насочена към професионално отношение и високо качество на производство на шприцвани пластмасови изделия, както и осигураване на високо качество на доставките и търговията с нормализирани елементи за шприцформи, пресформи и щанци, стандартизирани елементи за матрици– изхвъргачи, центроващи единици, въздушни клапани, колонки, втулки и др.; Нагреватели – по чертеж /за шприцове, бластавтомати, екструдери/, термодвойки, термоконтролери.

Осигуряваме стабилни пазарни позиции и повишаване удовлетвореността на клиентите, чрез предлагане на разнообразен асортимент за нашия бранш, професионални решения и компетентни консултации.

Работим само с доказали се доставчици и гарантираме коректно спазване на сроковете, като се съобразяваме с изискванията за опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа.

Утвърждаване на Организацията като конкурентен изпълнител на висококачествени услуги по производство на шприцвани пластмасови изделия и предлагане на услуга по доставката на нормализирани елементи за шприцформи, пресформи и щанци, както и търговия със стандартизирани части и елементи за матрици използвани за производство на шприцвани пластмасови изделия;

При изпълнението на поетите отговорности, залагаме на:

 • • Поддържане и непрекъснато подобряване на внедрената Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, гарантираща оптимално управление на фирмените процеси и повишаване на резултатността и спрямо качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • • Овладяване на фирмените рискове, взимайки под внимание външните и вътрешни обстоятелства, които са от значение за стратегическата ни насоченост и влияят върху качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа;
 • • спазване изискванията на нормативните актове, касаещи дейността, околната среда, здравето и безопасността при работа;
 • • ориентираност към потребностите на настоящите и бъдещи клиенти, и комуникации със заинтересовани страни по въпроси, свързани с качеството, околна средата, здравето и безопасността при работа;
 • • доставяне на продукти и предлагане на услуги, които удовлетворяват изискванията на клиентите и на всички останали приложими изисквания, отговарящи на екологичните норми и безопасност на продукта;
 • • предприемане на всички необходими действия за недопускане на професионални рискове от наранявания и заболявания по време на трудовия процес;
 • • идентифициране, оценяване и управление на аспектите на околната среда при извършване на услугите и изграждане на системите;
 • • провеждане на надеждно наблюдение и контрол на показатели и ключови характеристики на дейности, продукти и ресурси, които имат значимо въздействие върху качеството, околната среда и безопасността при работа;
 • • минимизиране на вредното въздействие върху околната среда от извършваните дейности, включително оптимизиране на ресурсното потребление и управление на генерираните отпадъци; с качеството на работа, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа;
 • • съблюдаване за спазване изискванията за качество, безопасна работа и опазване на околната среда от външни изпълнители;
 • • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането на интегрираната система за управление;
 • • поставяне на ясно формулирани и гъвкави цели по качество, околната среда, здраве и безопасност при работа, които са съобразени с изискванията на клиентите, и се преглеждат от Ръководството периодично за актуалност и ефикасност.

Ръководството на фирма "КОММСЕТ" ЕООД се ангажира да разгласява, разяснява и прилага Политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа, да реализира целите по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа и да предприема всички необходими мерки, за да бъде разбрана обявената Политика и постигнати поставените цели в определените срокове.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ръководството на КОММСЕТ ООД, гр. София за политиката по здраве и безопасност при работа

Коммсет ООД се стреми да предлага на своите клиенти качествени продукти и услуги при производството на шприцвани пластмасови изделия. Политиката е насочена към професионално отношение и високо качество на производство на шприцвани пластмасови изделия, както и осигураване на високо качество на доставките и търговията с нормализирани елементи за шприцформи, пресформи и щанци, стандартизирани елементи за матрици– изхвъргачи, центроващи единици, въздушни клапани, колонки, втулки и др.; Нагреватели – по чертеж /за щприцове, бластавтомати, екструдери/, термодвойки, термоконтролери.

РЪКОВОДСТВОТО НА КОММСЕТ ООД ДЕКЛАРИРА:

Личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по ЗБР, гарантираща:

 • • поддържане на постоянно качество на продуктите и услугите в съответствие с изискванията и очакванията на Клиентите;
 • • осигурява рамката за определяне на целите по ЗБР;
 • • ясен ангажимент на Ръководството на Дружеството за спазване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководената от тях организация;
 • • вземане на предпазни мерки срещу потенциални рискове и опасности;
 • • спазване на всички закони и правила, както и вътрешни разпоредби;
 • • намаляване на несъответстващите на изискванията продукти и на разходите свързани с тях;
 • • предотвратяването на причините за дефектите да има приоритет пред отстраняване на дефектите;
 • • подобряване условията на труд и безопасната работа;
 • • стимулиране на творческата активност и повишаване на квалификацията на персонала;
 • • повишаване мотивацията на персонала чрез осигуряване на перспективи за развитие.

Настоящата политика по здраве и безопасност при работа е подходяща за целите на дружеството и постоянно преглеждана за осигуряване на нейната адекватност. Настоящата политика по ЗБР е разгласена и разбрана на всички нива в дружеството, както и е достъпна до заинтересованите страни.

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: